Dự án FLC Tiền Giang

Ngày 18-9, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã tiếp Tập đoàn FLC và khảo sát thực địa tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh.

Sau khi khảo sát, Tập đoàn FLC đã đưa ra nhiều ý tưởng đầu tư vào tỉnh Tiền Giang và nêu quan điểm: Cùng với tỉnh tiến hành dự án, không mua lại dự án, không làm chung với một doanh nghiệp nào khác, không làm nhỏ và không làm lâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức đánh giá cao quan điểm đầu tư của Tập đoàn FLC, cũng như việc tìm hiểu và đưa ra những ý tưởng rất sát với ý tưởng của tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong Tập đoàn FLC sớm hiện thực ý tưởng bằng dự án cụ thể.